086/2017 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης από την κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2015 (ΣΑΤΑ) για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2015

086/2017 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης από την κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2015 (ΣΑΤΑ) για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2015