203/2012 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 194.168,31 € από την πρώτη κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2011

203/2012 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 194.168,31 € από την πρώτη κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2011

Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 194.168,31 € από την πρώτη κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2011

ADS2032012.pdfa