280/2018 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο

280/2018 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a