422/2018 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πράξη «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης»

422/2018 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πράξη «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης»

422/2018 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πράξη «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης»