032/2012 – Λήψη απόφασης για την δέσμευση καταβολής ίδιας συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις προβλεπόμενες Προενταξιακές Ενέργειες

032/2012 – Λήψη απόφασης για την δέσμευση καταβολής ίδιας συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις προβλεπόμενες Προενταξιακές Ενέργειες

Λήψη απόφασης  για  την  δέσμευση καταβολής ίδιας συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις προβλεπόμενες Προενταξιακές Ενέργειες

ADS0322012.pdfa