403/2016 – Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας διάβασης πεζών με φωτεινή σηματοδότηση στην οδό Αγ. Νικολάου στο ύψος της οδού Ζίτσης στο Δήμο μας

403/2016 – Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας διάβασης πεζών με φωτεινή σηματοδότηση στην οδό Αγ. Νικολάου στο ύψος της οδού Ζίτσης στο Δήμο μας