226/2011 – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

226/2011 – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

ADS2262011.pdfa