346/2018 – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)

346/2018 – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)