Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης και έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ εργ. Δ2/10

Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης και έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ εργ. Δ2/10

Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης και έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ εργ. Δ2/10

ade2232010.pdfa