270/2018 – Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων

270/2018 – Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων