165/2018 – Λήψη απόφασης για την «Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ στην είσοδο του Πάρκου Τρίτση από την πλευρά του parking Σκλαβενίτης»