060/2018 – Λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή εφαρμογή της οδού ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως πεζόδρομου στο τμήμα της από την οδό ΚΟΡΙΝΘΟΥ έως την οδό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ