419/2016 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της ΑΟΕ 395/2016 που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων»

419/2016 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της ΑΟΕ 395/2016 που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων»