004/2016 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ΄ αρ. 361/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί :«Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Συνδρομή για σύνδεση του δέκτη GPS (Leica System) της Τεχνικής Υπηρεσίας στο δίκτυο SmartNEt Greece»

004/2016 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ΄ αρ. 361/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί :«Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Συνδρομή για σύνδεση του δέκτη GPS (Leica System) της Τεχνικής Υπηρεσίας στο δίκτυο SmartNEt Greece»

004/2016 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ΄ αρ. 361/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί :«Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Συνδρομή για σύνδεση του δέκτη GPS (Leica System) της Τεχνικής Υπηρεσίας στο δίκτυο SmartNEt Greece»