165/2012 – Λήψη απόφασης για την παράταση των συμφωνητικών που αφορούν την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

165/2012 – Λήψη απόφασης για την παράταση των συμφωνητικών που αφορούν την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

Λήψη απόφασης για την παράταση των συμφωνητικών που αφορούν την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

ADS1652012.pdfa