031/2019 – Λήψη απόφασης για την παραίτηση από την με αρ. Γ.Α.Κ. 8856/2018 Αίτηση του Δήμου Ιλίου προς το Εφετείο Αθηνών για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης στο Ο.Τ. 2117α , επί των οδών Λευκίμης και Σητείας

031/2019 – Λήψη απόφασης για την παραίτηση από την με αρ. Γ.Α.Κ. 8856/2018 Αίτηση του Δήμου Ιλίου προς το Εφετείο Αθηνών για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης στο Ο.Τ. 2117α , επί των οδών Λευκίμης και Σητείας

031/2019 – Λήψη απόφασης για την παραίτηση από την με αρ. Γ.Α.Κ. 8856/2018 Αίτηση του Δήμου Ιλίου προς το Εφετείο Αθηνών για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης στο Ο.Τ. 2117α , επί των οδών Λευκίμης και Σητείας