Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας του Καλλιτεχνικού καφενείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας του Καλλιτεχνικού καφενείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας του Καλλιτεχνικού καφενείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk2312010.pdfa