215/2012 – Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου

215/2012 – Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου

ADS2152012.pdfa