299/2012 – Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου για τη στέγαση Κέντρου Υγείας Μάνας & Παιδιού

299/2012 – Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου για τη στέγαση Κέντρου Υγείας Μάνας & Παιδιού