316/2011 – Λήψη απόφασης για την προμήθεια βασικών ειδών διατροφής μέσω διατακτικών, τα οποία θα διανεμηθούν σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων

316/2011 – Λήψη απόφασης για την προμήθεια βασικών ειδών διατροφής μέσω διατακτικών, τα οποία θα διανεμηθούν σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων

Λήψη απόφασης για την προμήθεια βασικών ειδών διατροφής μέσω διατακτικών, τα οποία θα διανεμηθούν σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων

ADS3162011.pdfa