Λήψη απόφασης για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, με ειδικότητες και εμπειρία για την κάλυψη αναγκών για τα προγράμματα: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» & «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ»

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, με ειδικότητες και εμπειρία για την κάλυψη αναγκών για τα προγράμματα: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» & «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ»

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, με ειδικότητες και εμπειρία για την κάλυψη αναγκών για τα προγράμματα: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» & «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ»

ADSDHKEPA1192012.pdfa