Λήψη απόφασης για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, με ειδικότητες και εμπειρία για την κάλυψη αναγκών για τα προγράμματα: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» & «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ»

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, με ειδικότητες και εμπειρία για την κάλυψη αναγκών για τα προγράμματα: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» & «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ»

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, με ειδικότητες και εμπειρία για την κάλυψη αναγκών για τα προγράμματα: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» & «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ»

ADSDHKEPA1192012.pdfa

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, με ειδικότητες και εμπειρία για την κάλυψη αναγκών για τα προγράμματα: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» & «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ»