Λήψη απόφασης για την σύσταση επιτροπής αξιολόγησης για τον διαγωνισμό Συγγραφής Παραμυθιού