076/2011 – Λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του Δήμου στο Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικον. έτους 2011

076/2011 – Λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του Δήμου στο Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικον. έτους 2011

Λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του Δήμου στο Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικον. έτους 2011

ads0762011.pdfa