077/2011 – Λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του Δήμου στο Ν.Π. ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικον. έτους 2011

077/2011 – Λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του Δήμου στο Ν.Π. ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικον. έτους 2011

Λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του Δήμου στο Ν.Π. ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικον. έτους 2011

ads0772011.pdfa