075/2011 – Λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του Δήμου στο Ν.Π. Δ.Α.Ο. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικον. έτους 2011

075/2011 – Λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του Δήμου στο Ν.Π. Δ.Α.Ο. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικον. έτους 2011

Λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του Δήμου στο Ν.Π. Δ.Α.Ο. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικον. έτους 2011

ads0752011.pdfa