Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 314/2012 απόφαση Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α (ΑΔΑ:BM49OK49-M0B) που αφορά την «αποκλειστική διάθεση των παραδοσιακών στολών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου σε πολιτιστικούς και εθνικο – τοπικούς συλλόγους, οι οποίοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις εντός του Δήμου μας»

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 314/2012 απόφαση Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α (ΑΔΑ:BM49OK49-M0B) που αφορά την «αποκλειστική διάθεση των παραδοσιακών στολών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου σε πολιτιστικούς και εθνικο – τοπικούς συλλόγους, οι οποίοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις εντός του Δήμου μας»

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 314/2012 απόφαση Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α (ΑΔΑ:BM49OK49-M0B) που αφορά την «αποκλειστική διάθεση των παραδοσιακών στολών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου σε πολιτιστικούς και εθνικο – τοπικούς συλλόγους, οι οποίοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις εντός του Δήμου μας»