Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 224/2012 απόφαση Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.(ΑΔΑ:B4Θ3ΟΚ49-233) που αφορά την «τιμολογιακή πολιτική για τη λειτουργία των επιμορφωτικών – αθλητικών τμημάτων και του Ωδείου για το χρονικό διάστημα 2012-2013»

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 224/2012 απόφαση Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.(ΑΔΑ:B4Θ3ΟΚ49-233) που αφορά την «τιμολογιακή πολιτική για τη λειτουργία των επιμορφωτικών – αθλητικών τμημάτων και του Ωδείου για το χρονικό διάστημα 2012-2013»

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 224/2012 απόφαση Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.(ΑΔΑ:B4Θ3ΟΚ49-233) που αφορά την «τιμολογιακή πολιτική για τη λειτουργία των επιμορφωτικών – αθλητικών τμημάτων και του Ωδείου για το χρονικό διάστημα 2012-2013»