053/2014 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 389/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον καθορισμό των ειδικοτήτων εγκεκριμένων προσλήψεων ΙΔΟΧ, έτους 2013 για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος

053/2014 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 389/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον καθορισμό των ειδικοτήτων εγκεκριμένων προσλήψεων ΙΔΟΧ, έτους 2013 για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος

053/2014 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 389/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον καθορισμό των ειδικοτήτων εγκεκριμένων προσλήψεων ΙΔΟΧ, έτους 2013 για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος