148/2012 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου»

148/2012 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου»

Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου»

ADS1482012.pdfa