363/2012 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης μέσω WI-FI SPOTS