312/2011 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω WI-FI SPOTS

312/2011 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω WI-FI SPOTS

Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω WI-FI SPOTS

ADS3122011.pdfa