328/2017 – Λήψη απόφασης για την 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017

328/2017 – Λήψη απόφασης για την 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a