072/2017 – Λήψη απόφασης για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017

072/2017 – Λήψη απόφασης για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017