007/2017 – Λήψη απόφασης για τη δημιουργία δύο Δημοτικών Πάρκων σκύλων στο Δήμο Ιλίου