221/2019 – Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά του Δήμου Ιλίου λόγω παραγραφής τους