269/2018 – Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων

269/2018 – Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων