114/2017 – Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων