487/2016 – Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν σε αυτόν για την άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων

487/2016 – Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν σε αυτόν για την άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων