Λήψη απόφασης για τη μίσθωση οικήματος για τα τμήματα χορού και για το λαογραφικό μουσείο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για τη μίσθωση οικήματος για τα τμήματα χορού και για το λαογραφικό μουσείο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για τη μίσθωση οικήματος για τα τμήματα χορού και για το λαογραφικό μουσείο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa842011.pdfa