Λήψη απόφασης για τη μίσθωση οικήματος για τα τμήματα χορού και για το λαογραφικό μουσείο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.