198/2017 – Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 2019Α

198/2017 – Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 2019Α