234/2012 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12

234/2012 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12

AOE2342012.pdfa