003/2012 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τη διεξαγωγή δημοπρασιών έργων, για το έτος 2012 και για έργα προϋπολογισμού κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.»

003/2012 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τη διεξαγωγή δημοπρασιών έργων, για το έτος 2012 και για έργα προϋπολογισμού κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.»

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τη διεξαγωγή δημοπρασιών έργων, για το έτος 2012 και για έργα προϋπολογισμού κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.»

AOE0032012.pdfa

003/2012 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τη διεξαγωγή δημοπρασιών έργων, για το έτος 2012 και για έργα προϋπολογισμού κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.»