305/2018 – Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

305/2018 – Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»