281/2017 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο υπό ίδρυση δίκτυο για τη Βιώσιμη Κινητικότητα CIVINET Ελλάδας – Κύπρου και εξουσιοδότηση υποβολής από το κ. Δήμαρχο σχετικής Δήλωσης Υποστήριξης και εγγραφής στο υπόψη δίκτυο

281/2017 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο υπό ίδρυση δίκτυο για τη Βιώσιμη Κινητικότητα CIVINET Ελλάδας – Κύπρου και εξουσιοδότηση υποβολής από το κ. Δήμαρχο σχετικής Δήλωσης Υποστήριξης και εγγραφής στο υπόψη δίκτυο

281/2017 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο υπό ίδρυση δίκτυο για τη Βιώσιμη Κινητικότητα CIVINET Ελλάδας – Κύπρου και εξουσιοδότηση υποβολής από το κ. Δήμαρχο σχετικής Δήλωσης Υποστήριξης και εγγραφής στο υπόψη δίκτυο