294/2017 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου σε εταιρικό σχήμα υπό το συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης REC-RDIS-DISC-AG-2017 του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού προγράμματος Rights, Equality and Citizenship (REC)

294/2017 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου σε εταιρικό σχήμα υπό το συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης REC-RDIS-DISC-AG-2017 του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού προγράμματος Rights, Equality and Citizenship (REC)

294/2017 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου σε εταιρικό σχήμα υπό το συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης REC-RDIS-DISC-AG-2017 του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού προγράμματος Rights, Equality and Citizenship (REC)