382/2016 – Λήψη απόφασης για τη συνεργασία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής με το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

382/2016 – Λήψη απόφασης για τη συνεργασία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής με το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»