Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη για το πρακτικό δημοπρασίας που αφορά τη διακήρυξη με θέμα: «Καθαρισμοί εγκαταστάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2012»

Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη για το πρακτικό δημοπρασίας που αφορά τη διακήρυξη με θέμα: «Καθαρισμοί εγκαταστάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2012»

Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη για το πρακτικό δημοπρασίας  που αφορά τη διακήρυξη με θέμα: «Καθαρισμοί εγκαταστάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2012»

ADSDHKEPA1802012.pdfa