Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη για εθελοντική εργασία στην βιβλιοθήκη του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη για εθελοντική εργασία στην βιβλιοθήκη του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη για εθελοντική εργασία στην βιβλιοθήκη του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

ADSDHKEPA1782012.pdfa