072/2014 – Λήψη απόφασης για τη υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 έτος 2013

072/2014 – Λήψη απόφασης για τη υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 έτος 2013