098/2018 – Λήψη απόφασης για τη φθορά δημοτικού πρασίνου επί των οδών Κλυταιμνήστρας 108 & Ευρυδίκης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος